Bestyrelsen

Axel Muusfeldts Fonds bestyrelse består af op til 9 medlemmer, hvoraf 3-6 medlemmer er fundatsudpegede og supplerer sig selv, medens 3 medlemmer er valgt blandt medarbejderne i koncernen.

De fundatsudpegede bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år af gangen og de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer for 4 år af gangen. Medlemmerne kan sidde i bestyrelsen til det år, hvori de fylder 70 år. Erhvervsstyrelsen kan dog meddele dispensation til en højere alder.

Bestyrelsen gennemfører en årlig selvevaluering, som formanden er ansvarlig for.

Fondens administrator evalueres årligt af bestyrelsen, og også her er formanden ansvarlig for evalueringens gennemførelse.

Pr. 9. april 2019 består bestyrelsen af:

Sven Müller

Direktør, Cand. Scient., PhD.
 • F. 1967
 • Indtrådt i bestyrelsen 2002, senest genvalgt i 2020, på valg i 2023
 • Særlige kompetencer: Molekylærbiologi
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem Axel Muusfeldts Fond, Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
 • Grant ApS (stifter og direktør)
 • IVS Sven Müller Invest
 • Medlemmet er ikke uafhængigt

Birgitte Holst

Senior Key Account Manager, Cand.oecon.
 • F. 1973
 • Indtrådt i bestyrelsen 2005, genvalgt senest 2021, på valg 2024.
 • Særlige kompetencer: Økonomi, salg og marketing.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
 • Medlemmet er ikke uafhængigt.

Flemming Horn Andersen

Advokat (H), cand.jur. (formand)
 • F. 1965
 • Indtrådt i bestyrelsen 2015, senest genvalgt 2021, på valg i 2024.
 • Særlige kompetencer: Fast ejendom og entrepriseret.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesformand: Axel Muusfeldts Fond og Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
 • Medlemmet er uafhængigt

Annette Duelund Petersen

Sekretær (medarbejdervalgt)
 • F. 1963
 • Indtrådt i bestyrelsen 2008, genvalgt senest 2018, på valg 2022.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond

Niels Henrik Nissen

Elektriker (medarbejdervalgt)
 • F. 1965
 • Indtrådt i bestyrelsen 2014, senest genvalgt i 2018, på valg 2022.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond

Peter Olsen

Elektriker (medarbejdervalgt)
 • F. 1973
 • Indtrådt i bestyrelsen 2018, på valg 2022.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond

Torben D. Svanholm

Administrerende direktør, Cand. polyt., HD (U)
 • F. 1958
 • Indtrådt i bestyrelsen 2017, senest genvalgt i 2020, på valg i 2023
 • Særlige kompetencer: Administrerende direktør for større koncern i metalindustrien samt fra medievirksomhed og kemivirksomhed. Strategi, akkvisitioner og restrukturering af virksomheder samt generel virksomhedsledelse.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Rich. Müller-Fonden Axel Muusfeldts Fond Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
 • Medlemmet er uafhængigt

Marianne Rørslev Bock

CFO, Statsautoriseret revisor (næstformand)
 • F. 1963
 • Indtrådt i bestyrelsen 2017, senest genvalgt i 2020, på valg i 2023
 • Særlige kompetencer: Executive Vice President and CFO i Scandinavian Tobacco Group. Har omfattende international ledelseserfaring og stærke kompetencer inden for finans, treasury, skat og it
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesnæstformand: Axel Muusfeldts Fond og Axel Muusfeldts Fond Holding A/S, Bestyrelsesmedlem: Finanstilsynet (formand for regnskabskyndigt underudvalg), Kemp & Lauritzen A/S (medlem af vederlagsudvalg), DLG a.m.b.a
 • Medlemmet er uafhængigt

Mogens Filtenborg

Direktør, prof. bestyrelsesmedlem, ingeniør
 • F. 1957
 • Indtrådt i bestyrelsen 2019, på valg i 2022
 • Særlige kompetencer: Teknologi, energi, supply chain, international ledelseserfaring og bestyrelsesarbejde
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesformand: DEIF A/S, Niebuhr A/S og Heta A/S Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond, Axel Muusfeldts Fond Holding A/S, Kemp & Lauritzen A/S, NEL ASA, Fleksi A/S
 • Medlemmet er uafhængigt