Bestyrelsen

Axel Muusfeldts Fonds bestyrelse består af op til 9 medlemmer, hvoraf 3-6 medlemmer er fundatsudpegede og supplerer sig selv, medens 3 medlemmer er valgt blandt medarbejderne i koncernen.

De fundatsudpegede bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år af gangen og de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer for 4 år af gangen. Medlemmerne kan sidde i bestyrelsen til det år, hvori de fylder 70 år. Erhvervsstyrelsen kan dog meddele dispensation til en højere alder.

Bestyrelsen gennemfører en årlig selvevaluering, som formanden er ansvarlig for.

Fondens administrator evalueres årligt af bestyrelsen, og også her er formanden ansvarlig for evalueringens gennemførelse.

Pr. 1. januar 2018 består bestyrelsen af:

Peter Preis

Advokat (H), cand.jur. (Formand)
 • F. 1944
 • Indtrådt i bestyrelsen ved fondens stiftelse i 1982, genvalgt senest 2016, på valg 2019.
 • Særlige kompetencer: Erhvervsret, selskabsret, fondsret, M&A, ledelseserfaring og bestyrelseserfaring.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesformand: Bygma Gruppen A/S Bygma A/S Axel Muusfeldts Fond Axel Muusfeldts Fond Holding A/S Bestyrelsesnæstformand: Deloitte Fonden Deloitte Huset Holding A/S Deloitte Huset A/S Kemp & Lauritzen A/S Bestyrelsesmedlem: Kirsten og Mogens Peterssons Familiefond
 • Medlemmet er ikke uafhængigt.

Sven Müller

Team Leader, Cand. Scient., PhD.
 • F. 1967
 • Indtrådt i bestyrelsen 2002, genvalgt i 2017, på valg 2020
 • Særlige kompetencer: Forskeruddannet molekylærbiologi.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem Axel Muusfeldts Fond Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
 • Grant ApS (stifter og direktør)
 • IVS Sven Müller Invest
 • Medlemmet er ikke uafhængigt

Birgitte Holst

Senior Key Account Manager, Cand.oecon.
 • F. 1973
 • Indtrådt i bestyrelsen 2005, genvalgt senest 2018, på valg 2021.
 • Særlige kompetencer: Økonomi, salg og marketing.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
 • Medlemmet er ikke uafhængigt.

Flemming Horn Andersen

Advokat (H), cand.jur. (næstformand)
 • F. 1965
 • Indtrådt i bestyrelsen 2015, senest genvalgt 2018, på valg i 2021.
 • Særlige kompetencer: Fast ejendom og entrepriseret.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesnæstformand: Axel Muusfeldts Fond Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
 • Medlemmet er uafhængigt

Annette Duelund Petersen

Sekretær (medarbejdervalgt)
 • F. 1963
 • Indtrådt i bestyrelsen 2008, genvalgt senest 2018, på valg 2022.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond
 • Medlemmet er ikke uafhængigt

Niels Henrik Nissen

Elektriker (medarbejdervalgt)
 • F. 1965
 • Indtrådt i bestyrelsen 2014, senest genvalgt i 2018, på valg 2022.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond
 • Medlemmet er uafhængigt.

Peter Olsen

Elektriker (medarbejdervalgt)
 • F. 1973
 • Indtrådt i bestyrelsen 2018, på valg 2022.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond
 • Medlemmet er uafhængigt.

Torben D. Svanholm

Administrerende direktør, Cand. polyt., HD (U)
 • F. 1958
 • Indtrådt i bestyrelsen 2017, på valg 2020
 • Særlige kompetencer: Administrerende direktør for større koncern i metalindustrien samt fra medievirksomhed og kemivirksomhed. Strategi, akkvisitioner og restrukturering af virksomheder samt generel virksomhedsledelse.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Rich. Müller-Fonden Axel Muusfeldts Fond Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
 • Medlemmet er uafhængigt

Marianne Rørslev Bock

Koncernfinansdirektør, Statsautoriseret revisor
 • F. 1963
 • Indtrådt i bestyrelsen 2017, på valg 2020
 • Særlige kompetencer: koncernfinansdirektør i Brødrene Hartmann A/S. Har omfattende international ledelseserfaring og stærke kompetencer inden for finans, treasury, skat og it
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond Axel Muusfeldts Fond Holding A/S Finanstilsynet (formand for regnskabskyndigt underudvalg) Kemp & Lauritzen A/S (medlem af vederlagsudvalg) TDC Group (formand for revisionsudvalg)
 • Medlemmet er uafhængigt