Kort om Fonden

Axel Muusfeldts Fond er en erhvervsdrivende fond, der gennem Axel Muusfeldts Fond Holding A/S ejer over 97 % af aktiekapitalen i Kemp & Lauritzen A/S.
Fondens daglige administration varetages fra Kemp & Lauritzen A/S' hovedkvarter, Roskildevej 12, 2620 Albertslund.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2. oktober 2019, og fristen for fremsendelse af ansøgning til behandling på dette bestyrelsesmøde er derfor den 2. september 2019.
Det efterfølgende bestyrelsesmøde finder sted
den 19. marts 2020.

Axel Muusfeldts Fond støtter

Fondens fundats giver mulighed for at yde hjælp til nuværende og tidligere medarbejdere samt efter omstændighederne til deres pårørende.
Fonden kan endvidere yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål. Fondens uddelingspolitik er nærmere beskrevet under fanebladene ”Om AMF” og ”Ansøgere”.