Kort om Fonden

Axel Muusfeldts Fond er en erhvervsdrivende fond, der gennem Axel Muusfeldts Fond Holding A/S ejer over 97 % af aktiekapitalen i Kemp & Lauritzen A/S.
Fondens daglige administration varetages fra Kemp & Lauritzen A/S’ hovedkvarter, Roskildevej 12, 2620 Albertslund. Kontaktperson Lise Helmer Olsen – lho@axelmuusfeldtsfond.dk

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25. marts 2021, og fristen for fremsendelse af ansøgning til behandling på dette bestyrelsesmøde er derfor den 25. februar 2021.
Det efterfølgende bestyrelsesmøde finder sted
den 28. september 2021.

Axel Muusfeldts Fond støtter

Fondens fundats giver mulighed for at yde hjælp til nuværende og tidligere medarbejdere samt efter omstændighederne til deres pårørende.
Fonden kan endvidere yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål.

VIGTIG MEDDELELSE – COVID-19
Til støtte for konsekvenserne af COVID-19 har Axel Muusfeldts Fond besluttet at etablere en særlig uddelingspulje på DKK 2 mio som en ekstraordinær hjælpeordning.
Ansøgninger om støtte fra den særlige uddelingspulje kan først og fremmest søges af nuværende og tidligere medarbejdere, og dernæst primært indenfor publikumsvendte kulturelle og kunstneriske formål.
Ansøgninger under denne særlige uddelingspulje kan søges og behandles løbende.
Ansøgningsformular findes under “Ansøg” og omhandler de nyoprettede ansøgningskategorier: COVID-19 Tidligere og nuværende medarbejdere samt COVID-19 Kunst & Kultur.

Fondens uddelingspolitik er nærmere beskrevet under fanebladene ”Om AMF” og ”Ansøgere”.